Atesty
Adres:
EMBUD - Michał Matecki
ul. Hangarowa 2
70-767 Szczecin
914712626
914712625
505147272
embud@wp.pl

506017745 - sprzedaż
506017747 - usługi
500291413 - magazyn
507100801 - kier. brygad

Nasi klienci:

- strona główna -

APROBATA TECHNICZNA IBDiM
AT/2010-02-2653/1

Masa chemoutwardzalna, nakładana do poziomego oznakowania dróg
"Preco Cryl Kaltplastik RP 2K".
APROBATA TECHNICZNA IBDiM
AT/2010-02-2614

Balustrady i ogrodzenia dla pieszych i rowerzystów.
APROBATA TECHNICZNA IBDiM
AT/2006-03-2019/I

Masy termoplastyczne nakładane do poziomego oznakowania dróg "PRIMELINE 300".
APROBATA TECHNICZNA IBDiM
AT/2009-03-0678

Farba rozpuszczalnikowa BANDAX SPRINT do poziomego oznakowania dróg.
APROBATA TECHNICZNA IBDiM
AT/2009-02-2525

Taśma odblaskowa do stałego poziomego oznakoania dróg "TIKAPPA WR 0104"
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
WE: 1488/CPD-0074

Punktowe elementy odblaskowe
KRAJOWY CERTYFIKAT ZGODNOŚCI
KCZ IBDiM - 111/2011

Masy termoplastyczne nakładane do poziomego oznakowania dróg PROMELINE 300
KRAJOWY CERTYFIKAT ZGODNOŚCI
KCZ IBDiM - 100/2011

Masa chemoutwardzalna, nakładana do poziomego oznakowania dróg PRECO CRYL KALTPLASTIK RP 2K
KRAJOWY CERTYFIKAT ZGODNOŚCI
KCZ IBDiM - 92/2010

Prefabrykowana taśma odblaskowa TIKAPPA WR 0104 do poziomego oznakowania dróg.

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI CE SOVITEC
1165-CPD-2005-PS-01

Mikrogranulki szklane, kruszywa antyposlizgowe oraz kombinacja tych dwóch składników
(oryginał w j. francuskim)

tłumaczenie na j. polski

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE SOVITEC EN 1423:1997/A1:2003
Środki do posypywania (oryginał w j. francuskim)

tłumaczenie na j. polski

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKÓW I SYGNAŁÓW DROGOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO I WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH

Załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
Copyright © (2007-2018) EMBUD Michał Matecki | POLITYKA PRYWATNOŚCI | KALUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA