Dla biur projektowych - poziome znaki drogowe

Menu:

PIONOWE znaki drogowe:
A - ostrzegawcze
B - zakazu
C - nakazu
D - informacyjne
E - kierunku i miejscowości
F - uzupełniające
G - dodatkowe przed przejazdami kolejowymi
T - tabliczki do znaków drogowych
POZIOME znaki drogowe:
konstrukcje
specyfikacje
Aktualności:

04.12.2015
Miło nam poinformować, że w porozumieniu z firmą Triflex i na bazie materiałów tego producenta, poszerzyliśmy naszą oferty o usługi polegające na naprawie spękań nawierzchni. Zainteresowanym chętnie udzielimy szerszych informacji technicznych oraz użytkowych. Zachęcamy do współpracy

zobacz więcej

Adres:
EMBUD - Michał Matecki
ul. Hangarowa 2
70-767 Szczecin
914712626
914712625
505147272
embud@wp.pl

506017745 - sprzedaż
506017747 - usługi
500291413 - magazyn
507100801 - kier. brygad

Nasi klienci:

- strona główna -

P-1 Linia pojedyncza przerywana
Linia pojedyncza przerywana, w którym kreski są krótsze od przerw lub równe przerwom, wyznacza pasy ruchu. Znak P-1 o podwójnej szerokości, w którym kreski i przerwy są równe, informuje ponadto, że wyznaczony pas ruchu jest pasem:
- ruchu powolnego,
- zanikającym
- przeznaczonym wyłącznie dla pojazdów wyjeżdżających na inną drogę lub jezdnię.

P-2 Linia pojedyncza ciągła
Linia pojedyncza ciągła oddziela pasy ruchu o tym samym kierunku i oznacza ponadto zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią.

P-3 Linia jednostronnie przekraczalna
Linia jednostronnie przekraczalna oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię od strony linii ciągłej i najeżdżania na nią, z wyjątkiem powrotu po wyprzedzaniu na położony przy linii przerywanej pas ruchu zajmowany przed wyprzedzaniem.

P-4 Linia podwójna ciągła
Linia podwójna ciągła rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych i oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią.

P-5 Linia podwójna przerywana
Linia podwójna przerywana, znajdująca się między skrzyżowaniami po obu stronach pasa ruchu, oznacza pas o zmiennym kierunku ruchu otwieranym i zamykanym sygnałami świetlnymi nadawanymi przez sygnalizator S-4.

P-6 Linia ostrzegawcza
Linia, w której kreski są dłuższe od przerw, rozdziela pasy ruchu i uprzedza o zbliżaniu się do linii, przez którą przejeżdżanie jest zabronione, lub do miejsca niebezpiecznego.

P-7a Linia krawędziowa przerywana
Linia krawędziowa przerywana wyznacza krawędź jezdni.

P-7b Linia krawędziowa ciągła
Linia krawędziowa ciągła wyznacza krawędź jezdni; oznacza ponadto zakaz wjazdu na pobocze kierującemu pojazdem samochodowym.

P-8a Strzałka kierunkowa na wprost
Oznacza, że jazda z pasa ruchu, na którym jest umieszczona, jest dozwolona tylko w kierunku wskazanym strzałką; połączone symbole znaków P-8a, P-8b lub P-8c oznaczają zezwolenie na ruch w kierunkach wskazanych strzałkami kierunkowymi.

P-8b Strzałka kierunkowa do skręcania
Oznacza, że jazda z pasa ruchu, na którym jest umieszczona, jest dozwolona tylko w kierunku wskazanym strzałką; połączone symbole znaków P-8a, P-8b lub P-8c oznaczają zezwolenie na ruch w kierunkach wskazanych strzałkami kierunkowymi. Strzałka kierunkowa zezwalająca na skręcanie w lewo, umieszczona na skrajnie lewym pasie, oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem pionowym B-23 lub ruch jest kierowany sygnalizatorem świetlnym S-3.

P-8c Strzałka kierunkowa do zawracania
Oznacza, że jazda z pasa ruchu, na którym jest umieszczona, jest dozwolona tylko w kierunku wskazanym strzałką; połączone symbole znaków P-8a, P-8b lub P-8c oznaczają zezwolenie na ruch w kierunkach wskazanych strzałkami kierunkowymi.

P-9 Strzałka naprowadzająca
Strzałka naprowadzająca oznacza nakaz wjazdu na sąsiedni pas ruchu wskazany strzałką; nie dotyczy to kierujących pojazdami, dla których jest przeznaczony dalszy odcinek pasa ruchu.

P-10 Przejście dla pieszych
Oznacza miejsce przejścia dla pieszych.

P-11 Przejazd dla rowerzystów
Oznacza miejsce przejazdu dla rowerzystów.

P-12 Linia bezwzględnego zatrzymania - stop
Wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w związku ze znakami pionowymi B-20 lub B-32.

P-13 Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów
Wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w celu ustąpienia pierwszeństwa wynikającego ze znaku pionowego A-7.

P-14 Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów
Wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu na skrzyżowaniu, przed przejściem dla pieszych lub przed sygnałem świetlnym.

P-15 Trójkąt podporządkowania
Potwierdza oznakowanie wlotu na skrzyżowanie znakami pionowymi A-7.
P-16 Napis STOP
Potwierdza oznakowanie wlotu na skrzyżowanie znakami pionowymi B-20.
P-17 Linia przystankowa
Wyznacza na jezdni miejsce przystanku i oznacza, że zakaz zatrzymywania się innych pojazdów na przystanku obowiązuje na całej długości linii.
P-18 Stanowisko postojowe
Wyznacza miejsce przeznaczone do postoju pojazdów.
P-19 Linia wyznaczająca pas postojowy
Wyznacza pas przeznaczony na postój pojazdów wzdłuż krawędzi jezdni lub oddziela od niej zatokę postojową.
P-20 "Koperta"
Wyznacza stanowisko postojowe zastrzeżone dla określonego rodzaju pojazdów.
P-21 Powierzchnia wyłączona z ruchu
Oznacza powierzchnię drogi, na którą wjazd i zatrzymanie są zabronione.
P-22 Napis "BUS"
Oznacza pas ruchu przeznaczony dla ruchu pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
P-23 "Rower"
Oznacza drogę lub jej część (pas ruchu) przeznaczoną dla ruchu rowerów jednośladowych. Na pasie ruchu mogą być umieszczone inne napisy lub symbole oznaczające jego przeznaczenie.
P-24 Miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej
Miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej oznacza, że stanowisko postojowe, na którym znak umieszczono, jest przeznaczone dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącego taką osobę.
P-25 Próg zwalniający
Oznacza wypukłość na jezdni zastosowaną w celu spowolnienia ruchu pojazdów.
Copyright © (2007-2018) EMBUD Michał Matecki | POLITYKA PRYWATNOŚCI | KALUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA