Dla biur projektowych - pionowe znaki drogowe

Menu:

PIONOWE znaki drogowe:
A - ostrzegawcze
B - zakazu
C - nakazu
D - informacyjne
E - kierunku i miejscowości
F - uzupełniające
G - dodatkowe przed przejazdami kolejowymi
T - tabliczki do znaków drogowych
POZIOME znaki drogowe:
konstrukcje
specyfikacje
Aktualności:

04.12.2015
Miło nam poinformować, że w porozumieniu z firmą Triflex i na bazie materiałów tego producenta, poszerzyliśmy naszą oferty o usługi polegające na naprawie spękań nawierzchni. Zainteresowanym chętnie udzielimy szerszych informacji technicznych oraz użytkowych. Zachęcamy do współpracy

zobacz więcej

Adres:
EMBUD - Michał Matecki
ul. Hangarowa 2
70-767 Szczecin
914712626
914712625
505147272
embud@wp.pl

506017745 - sprzedaż
506017747 - usługi
500291413 - magazyn
507100801 - kier. brygad

Nasi klienci:

- strona główna -

Grupa T - tabliczki do znaków drogowych:


T-1
tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego

T-1a
tabliczka wskazująca odległość znaku informacyjnego od początku (końca) drogi lub pasa ruchu

T-1b
tabliczka wskazująca długość tunelu lub odcinek drogi do końca tunelu

T-2
tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo

T-3
tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo

T-3a
tabliczka wskazująca koniec miejsca przeznaczonego na postój

T-4
tabliczka wskazująca liczbę zakrętów

T-5
tabliczka wskazująca początek drogi krętej

T-6a
tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)

T-6b
tabliczka wskazująca układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)

T-6c
tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze podporządkowanej)

T-6d
tabliczka wskazująca prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze podporządkowanej)

T-7
tabliczka wskazująca układ torów i drogi na przejeździe

T-8
tabliczka wskazująca miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe

T-9
tabliczka wskazująca rzeczywistą wielkość spadku lub wzniesienia drogi

T-10
tabliczka wskazująca bocznicę kolejową lub tor o podobnym charakterze

T-11
tabliczka wskazująca przeprawę promową

T-12
tabliczka wskazująca podłużny uskok nawierzchni

T-13
tabliczka wskazująca odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein

T-14
tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce

T-15
tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu

T-16
tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce

T-17
tabliczka wskazująca granicę państwa

T-18
tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce

T-19
tabliczka wskazująca na malowanie znaków poziomych

T-20
tabliczka wskazująca długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje

T-21
tabliczka wskazująca odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje

T-22
tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych

T-23a
tabliczka wskazująca motocykle

T-23b
tabliczka wskazująca samochody ciężarowe, pojazdy specjalne, pojazdy używane do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, oraz ciągniki samochodowe

T-23c
tabliczka wskazująca ciągniki rolnicze i pojazdy wolnobieżne

T-23d
tabliczka wskazująca pojazdy silnikowe z przyczepą, z wyjątkiem pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą

T-23e
tabliczka wskazująca pojazdy z przyczepą kempingową

T-23f
tabliczka wskazująca autobusy

T-23g
tabliczka wskazująca trolejbusy

T-23h
tabliczka wskazująca pojazdy z towarami niebezpiecznymi

T-23i
tabliczka wskazująca pojazdy z towarami wybuchowymi lub łatwozapalnymi

T-23j
tabliczka wskazująca pojazdy z towarami, które mogą skazić wodę

T-24
tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela

T-25a
tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymywania

T-25b
tabliczka wskazująca kontynuację zakazu postoju lub zatrzymywania

T-25c
tabliczka wskazująca odwołanie zakazu postoju lub zatrzymywania

T-26
tabliczka wskazująca, że zakaz postoju lub zatrzymywania dotyczy strony placu

T-27
tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci

T-28
tabliczka wskazująca, że za przejazd drogą pobierana jest opłata

T-29
tabliczka informująca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej

T-30
tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni

T-31
tabliczka wskazująca kategorię tunelu

T-32
tabliczka wskazująca minimalny odstęp od poprzedzającego pojazdu

T-33
tabliczka wskazująca umieszczenie w zatoce telefonu alarmowego i gaśnicy

T-34
tabliczka wskazująca pobór opłaty elektronicznej za przejazd drogą publiczną
       
Copyright © (2007-2018) EMBUD Michał Matecki | POLITYKA PRYWATNOŚCI | KALUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA