Oferta - punktowe elementy odblaskowe "kocie oczka"

Menu:

OZNAKOWANIE PIONOWE
OZNAKOWANIE POZIOME:
 • chemoutwardzalne
 • taśmy INLAY
 • punktowe el. odblaskowe
 • frezowanie oznakowania
NOWOŚĆ
BARIERO-PORĘCZE
NOWOŚĆ
NAPRAWA SPĘKAŃ NAWIERZCHNI - TRIFLEX
KONSTRUKCJE BRAMOWE
PROJEKTY ORGANIZACJI
RUCHU
SYGNALIZACJA ŚWIETLNA
TABLICE REKLAMOWE
BLOKADY PARKINGOWE
ZAPORY SIATKOWE
MATY PRZYSTANKOWE 3D
Aktualności:

04.12.2015
Miło nam poinformować, że w porozumieniu z firmą Triflex i na bazie materiałów tego producenta, poszerzyliśmy naszą oferty o usługi polegające na naprawie spękań nawierzchni. Zainteresowanym chętnie udzielimy szerszych informacji technicznych oraz użytkowych. Zachęcamy do współpracy

zobacz więcej

Adres:
EMBUD - Michał Matecki
ul. Hangarowa 2
70-767 Szczecin
914712626
914712625
505147272
embud@wp.pl

506017745 - sprzedaż
506017747 - usługi
500291413 - magazyn
507100801 - kier. brygad

Nasi klienci:

- strona główna -

"KOCIE OCZKA" jest to przyklejona, kotwiczona lub wbudowana w nawierzchnię płytka wykonana z materiału wytrzymującego przejazdy pojazdów samochodowych zawierająca element odblaskowy umieszczany w ten sposób, aby zapewniał widzialność w nocy, a także w czasie opadów deszczu.

"KOCIE OCZKA" służą do prowadzenia poziomego pojazdów. Muszą one spełniać wymagania stawiane przez normę europejską a przed dniem jej wydania - przez aprobatę techniczną wydaną przez uprawniony instytut. W/w instrukcja mówi ponadto, że "KOCIE OCZKA" stosuje się w celu zwrócenia uwagi kierujących na miejsca i odcinki dróg szczególnie niebezpiecznych.

W stałej organizacji ruchu do takich miejsc zalicza się:

 • Niebezpieczne łuki o złej widoczności (poziome i pionowe).
 • Zanikające pasy ruchu i ewentualnie występujące przy nich powierzchnie wyłączone z ruchu.
 • Progi zwalniające.
 • W uzasadnionych przypadkach inne miejsca.

Jak wykazała praktyka oraz doświadczenia krajów europejskich do takich miejsc możemy zaliczyć:

 • pasy ruchu dla rowerów
 • linie w tunelach , na wiaduktach i mostach
 • nieoświetlone ulice z niebezpiecznymi łukami
 • linie bezwzględnego zatrzymania - STOP
 • dojazdy do szczególnie niebezpiecznych skrzyżowań
 • wysepki z przejściem dla pieszych tzw. azyle
 • urządzenia spowalniające ruch, np. szykany
 • miejsca określone jako tzw. czarne punkty
 • granice linii tramwajowych przebiegających w sąsiedztwie pasów ruchu pojazdów samochodowych
 • zwężenia jezdni
 • linie ostrzegawcze.

Największym problemem jest zaplanowanie oznakowania w takich miejscach aby "KOCIE OCZKA" w czasie eksploatacji zbyt wcześnie nie uległy zniszczeniu.

Copyright © (2007-2018) EMBUD Michał Matecki | POLITYKA PRYWATNOŚCI | KALUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA